Ima & böjt

Minden héten egy napot (a szerdát) böjtölésre és imára szánjuk és buzdítunk mindenkit, aki csak teheti, hogy kapcsolódjon be. A böjt elsődleges célja ezúttal a gyülekezet megtisztulása és megszentelődése.
„Hát nem ez-é a bőjt, amit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek?”
Ézsaiás 58.

arrow